एकसंध ईएसडी विनील मजला

  • Homogeneous ESD Vinyl Floor

    एकसंध ईएसडी विनील मजला

    ईएसडी एकसंध विनाइल फ्लोरमध्ये कायमस्वरुपी antiन्टी-स्टॅटिक फंक्शन असते कारण त्यात जलरोधक, फ्लेम रेटर्डंट, परिधान प्रतिरोधक, ध्वनी शोषण, रासायनिक प्रतिरोध इत्यादीसारख्या सामान्य एकसंध विनाइल फ्लोर कामगिरीसह प्लास्टिक कणांच्या इंटरफेसवर तयार केलेले प्रवाहकीय स्थिर नेटवर्क वापरते.

  • Anti-static conductive vinyl sheet

    अँटी-स्टॅटिक कंडक्टिव विनाइल शीट

    ईएसडी एकसंध विनाइल फ्लोरमध्ये कायमस्वरुपी antiन्टी-स्टॅटिक फंक्शन असते कारण त्यात जलरोधक, फ्लेम रेटर्डंट, परिधान प्रतिरोधक, ध्वनी शोषण, रासायनिक प्रतिरोध इत्यादीसारख्या सामान्य एकसंध विनाइल फ्लोर कामगिरीसह प्लास्टिक कणांच्या इंटरफेसवर तयार केलेले प्रवाहकीय स्थिर नेटवर्क वापरते.